divendres, 7 d’octubre de 2011

127


Quan el dolor es perpetua en l'essència del ser, li cal —igual que un clau rebla un altre clau— que un mall piqui fort a la ferida.

diumenge, 2 d’octubre de 2011

dimarts, 27 de setembre de 2011

diumenge, 18 de setembre de 2011

124


De ben segur que mantenir un ordre acurat, evitarà que ens caduqui el menjar de la nevera; però, no serà pas cap garantia de felicitat. 
(inspirat per aina)

dissabte, 17 de setembre de 2011

Urticària convergent


Requerit aquest Centre d'Investigació per a l'estudi dels últims brots d'urticària que han afectat als membres d'alguns governs municipals de CiU, i després de valorar que la Comunitat Autònoma sol·licitant (Catalunya) reuneix els requisits per gaudir de la pertinent subvenció, dictaminem el següent:

Les causes d'urticària en molts casos són desconegudes. En el cas del governants de CiU, són sens dubte degudes a la manca de períodes electorals i a la relaxació que produeixen certes estabilitats de legislatura —per molt que els pactes per aconseguir-les hagin obert alguna que altra ferideta entre els seus sempre soferts militants i simpatitzants.

Trobada la causa, acotem el problema. Ara ja sols ens hem de preocupar per l'agent transmissor. Per a la seva recerca cal ser observador i tenir mètode. Per tant, haurem d'estar molt atents davant de la més mínima sospita de simptomatologia en forma de favassa. Les favasses (edema i vasodilatació de la dermis superficial) es poden donar en qualsevol dels seus membres, si bé sempre seran molt més evidents —per simple qüestió de càrrec— en la figura dels corresponents caps. Simplificarem en molt, doncs, la investigació en poder centrar tota la nostra atenció en un sol dels espècimens del grup de cadascuna de les mostres.

La urticària és una malaltia que afecta el sistema immunològic a l'alterar el sistema nerviós i permetre que el cos es pugui veure afectat per la histamina. Per tant, és molt probable que fins i tot abans de l'aparició de la favassa, puguem si estem prou a l'aguait observar canvis sobtats d'humor que alterin el normal comportament del pacient. Tractant-se majoritàriament d'individus ja propensos de per si a canvis d'humor sense crisis al·lèrgiques conegudes, complica especialment aquesta fase d'observació, màxim si considerem que l'envermelliment facial propi d'un qualsevol estat d'enuig es pot arribar a confondre molt fàcilment amb la fase inicial de la favassa.

Convindrà, doncs, a fi de no obtenir resultats equivocats en el cas que ens ocupa, que haguem d'esperar el temps mínim per establir que l'envermelliment no és conseqüència directe d'un qualsevol enuig, sinó que per la durada i intensitat esdevé sens dubte una favassa.

Durant tants mesos d'estudi com els que fa des de les passades eleccions municipals al mes de maig, s'ha bombardejat amb la pertinent metodologia distintes i diverses situacions directament en la persona dels individus convenientment aïllats. Després d'haver estudiat cas per cas les conseqüències que sobre els mateixos desencadenaven, podem concloure i concloem amb total certesa, que l'agent causant dels últims brots d'urticària dins d'alguns governs municipals de CiU, no és altre que la presència de l'estelada. Tant mateix, asseverem que no s'han observat efectes nocius sobre els mateixos pacients, sempre que la seva presència es produeixi dins de períodes exclusivament electorals.

11 de setembre de 2011
* traducció literal al català de la traducció a l'anglès de l'original en castellà

                            Proyecto de investigación subvencionado por la Junta de Extremadura
Plan extremeño de apoyo a Comunidades Autónomas en fase de rescesión.